Login: Hasło:
 Pomoc
  • 148 060 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [1 z 5088]

Świąteczne karty podarunkowe wolne od składek zus

Od wartości kart podarunkowych przekazanych pracownikom z uwzględnieniem kryterium socjalnego nie należy naliczać składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia sfinansowane z funduszu są zwolnione z tego podatku do kwoty 380 zł w roku.

Zobacz porady dotyczące naliczania składek zus>>>

Wręczane pracownikom z okazji Świąt Wielkanocnych karty podarunkowe i paczki stają się przychodem ze stosunku pracy, co do zasady, w miesiącu, w którym faktycznie zostaną przekazane uprawnionym osobom. Jeśli wypłata wynagrodzeń przypada w następnym miesiącu, rozliczenia należy dokonać przy najbliższej wypłacie wynagrodzenia, tj. za marzec w kwietniu.

O sposobie rozliczenia świątecznych prezentów decyduje źródło ich finansowania. Karty płatnicze i paczki zakupione przez pracodawcę w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są zwolnione z oskładkowania w pełnej wysokości i bez ograniczenia kwotowego. Warunkiem tego zwolnienia jest, aby świadczenia te stanowiły pomoc socjalną i były przyznawane zgodnie z regulaminem zfśs, tj. z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej zatrudnionych osób. Nie powinno się przyznawać wszystkim pracownikom świadczeń o jednakowej wartości.

Jeśli zakład pracy przy rozdawaniu kart i paczek nie uwzględni kryterium socjalnego, wówczas należy uznać, że nie spełniono wymagań narzuconych ustawą o zfśs, co z kolei będzie się wiązać z koniecznością naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 16 września 2009 r. (I UK 121/09, OSNP 2011/9–10/133).

Karty płatnicze i paczki zakupione przez pracodawcę ze środków zfśs i rozdysponowane wśród uprawnionych osób według kryterium socjalnego są zwolnione ze składek ZUS w pełnej wysokości.

Redakcja INFORLEX.PL (na podstawie MPPiU)

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00